อะมานะฮ์ลิสซิ่ง

 • อะมานะฮ์ลิสซิ่ง

  อะมานะฮ์ลิสซิ่ง สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม

  ไม่กำหนด

  ไม่กำหนด

  ไม่กำหนด

บริษัท อะมานะฮ์ลิสซิ่ง ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ดอกเบี้ยถูก 

บริษัท อะมานะฮ์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ หรือเป็นสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม และต่อมาได้เพิ่มธุรกิจเช่าการเงินพร้อมกับการให้เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรในภายหลัง และต่อมาได้มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการการกู้ยืมเงินประเภทต่าง ๆ แบบต้องใช้หลักประกันประเภททะเบียนนถ และยังรับรีไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถจากบริษัทลิสซิ่งอื่น

อะมานะฮ์ลิสซิ่ง หรืออะมานะฮ์ให้บริการลงทะเบียนสินเชื่ออะไรบ้าง 2023/2566

อะมานะฮ์ลิสซิ่ง กับบริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถของอะมานะฮ์ลิสซิ่ง จะเป็นการจํานําทะเบียนรถ โดยจะให้วงเงินสูงและเป็นสินเชื่อหรือการจํานําทะเบียนรถโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน นอกจากนี้ยังเป็นสินเชื่อที่ไม่มีการเช็คเครดิตบูโร โดยจะต้องมีการเตรียมเอกสารดังนี้

 • ในการสมัครสินเชื่อทะเบียนรถจะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใช้เล่มทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนในกาสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ
 • เอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ เช่นสลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน หรือรายการเดินบัญชี

อะมานะฮ์ลิสซิ่ง กับการย้ายไฟแนนซ์

หรือเป็นการรีไฟแนนซ์รถยนต์จากบริษัทอื่น หรือเป็นการเอารถเข้าไฟแนนซ์ บริษัท อะมานะฮ์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยจะให้มีการเตรียมเอกสารทุกอย่างเหมือนกัยการขอสินเชื่อทะเบียนรถ โดยการย้ายไฟแนนซ์นอกจากจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าแล้วและยอดเงินที่จะต้องชำระต่องวดก็น้อยลง ทำให้เพิ่มสภาพคล่องในเรื่องของรายรับและรายจ่าย อีกทั้งก็ยังจะได้วงเงินสินเชื่อไปปิดยอดสินเชื่อเช่าซื้อจากบริษัทหรือธนาคารเดิมได้อีกด้วย รวมถึงยังมีวงเงินสินเชื่อที่ได้จากการจํานําทะเบียนรถ เพียงพอต่อการนำไปใช้จ่ายเพิ่อเพิ่มสภาพคล่อง

อะมานะฮ์ลิสซิ่ง กับการตกลงซื้อขายรถระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเอง

หรือเรียกว่าเป็นการซื้อขายรถมือสองเองโดยจะเป็นการตกลงกันเองทั้งสองฝ่าย เมื่อมีการตกลงกันได้เรียบร้อยจากนั้นจึงได้มีการเตรียมเอกสารเพื่อเอารถเข้าไฟแนนซ์กับบริษัทอะมานะฮ์ลิสซิ่ง ซึ่งวงเงินที่จะได้ก็จะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานรถ รุ่นและยี่ห้อ  หรือรถมือสองที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยสามารถจะสมัครขอสินเชื่อออนไลน์กับะมานะฮ์ลิสซิ่งสํานักงานใหญ่ได้ทางเว็บไซต์

สำหรับ บริษัทอะมานะฮ์ลิสซิ่งยังเป็นหนึ่งบริษัทที่จะมีสินเชื่อหรือวงเงินเพื่อช่วยให้คนที่มีรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ทั้งรถยนต์มือหนึ่ง และรถยนต์ที่ใช้แล้ว มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อทะเบียนรถ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อใช้หนี้หรือต้องการจะปิดหนี้และเพื่อเป็นการลดภาระในการชำระหนี้ให้เบาลง ซึ่งก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่มีดอกเบี้ยที่ถูกลง และมียอดผ่อนสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มต่อเดือนน้อยลง  


แหล่งเงินด่วนต่างๆ