ช้อปดีมีคืน 2566 อีกโครงการลดหย่อนภาษี ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการก่อนหมดเขต

ช้อปดีมีคืน 2566 ความหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

หลังจากประสบความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีกับช้อปดีมีคืน 2566 ทางรัฐบาลจึงรีบสานต่อโครงการช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อต้อนรับปี 2566/2023 โดยทางกระทรวงการคลังมีมาตราการช้อปดีมีคืน 2566 ซึ่งหากประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 นอกจากนี้ประชาชนที่ใช้จ่ายผ่านโครงการช้อปดีมีคืนในปี 2566 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีปี 2566 ได้อีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ทางรัฐบาลแจ้งว่าช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 เพราะผู้ที่มี่ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2566 โดยไม่ต้องลงทะเบียนช้อปดีมีคืนเลย เพียงแค่ทำการซื้อสินค้าในช่วง 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566 พร้อมขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มจากร้านค้า จากนั้นก็นำใบกำกับภาษีที่เป็นหลักฐานในการซื้อของไปขอลดหย่อนภาษีของปี 2566 โดยทางรัฐบาลนั้นได้กำหนดยอดการซื้อสินค้าอยู่ที่ 30,000 บาทต่อคน และสามารถนำไปยื่นภาษีเพื่อหักภาษีตามขั้นบันไดรายได้  ซึ่งทางรัฐบาลเชื่อว่าโครงการช้อปดีมีคืนหรือช้อปดีมีคืน 2566 จะเป็นเครื่องมือที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2566 ของประเทศไทยหลังจากที่โดนพิษโควิด-19 เล่นงานไป  ทั้งนี้ ทางรัฐบาลเชื่อว่า โครงการช้อปดีมีคืน 2566 จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 42,000 ล้านบาท ส่งผลให้ GDP ในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 0.12 และจะช่วยส่งเสริมให้ร้านค้าและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น

ช้อปดีมีคืน 2566 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง 

ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของช้อปดีมีคืน 2566 หรือโครงการช้อปดีมีคืนก็คือ กลุ่มบุคคลผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงช่วยเหลือผู้ประการและร้านค้าที่จดทะเบียนยื่นภาษีในระบบ VAT เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยดึงความสนใจจากผู้คนโดยการใช้มาตราการลดหย่อนภาษีเข้ามา ซึ่งสามารถนำใบกำกับภาษีใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดกว่า 30,000 บาท ที่สำคัญก็คือ สำหรับใครที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 คนละครึ่งเฟส 4 ก็ยังสามารถเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันโดยไม่เสียสิทธิ์  ทั้งนี้ สำหรับ ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง หรือ ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งพบว่า ช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง โดยสินค้าที่กำหนดในเงื่อนไขจะต้องซื้อสินค้า/รับบริการในประเทศเท่านั้น โดยซื้อสินค้า/รับบริการตามจ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งสินค้าและบริการที่ได้รับสิทธิ์ ก็คือ ค่าสินค้า ค่าบริการและค่าสินค้า OTOP ส่วนสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ได้แก่ สุรา เบียร์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมัน ก๊าซเติมยานพาหานะ ค่ารถยนต์ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่าที่พักโรงแรมที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการ ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ค่าไฟ ค่าเน็ตมือถือ และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย  นอกจากนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมช้อปดีมีคืน 2566 นี้ได้ 

เน้นย้ำ เงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2566 ก่อนจะใช้จริง ม.ค. 2566 นี้ 

ก่อนจะเริ่มใช้ช้อปดีมีคืน 2566 อยากจะให้ผู้ที่ต้องการจะเข้าโครงการช้อปดีมีคืน ทบทวนคุณสมบัติของตนเองก่อนว่าสามารถใช้มาตราการช้อปดีมีคืนสรรพากรด้วยการใช้ใบกำกับภาษีในการลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ การที่จะใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2566 จะต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น โดยทางรัฐบาลเน้นย้ำว่า ช้อปดีมีคืน 2566 นั้นผู้ใช้สิทธิจะต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี และที่สำคัญก็คือไม่ต้องลงทะเบียนช้อปดีมีคืน เพียงแค่ทำการซื้อสินค้าหรือบริการตามได้กำหนดในช้อปดีมีคืน2566 เงื่อนไขต่างๆ เพียงเท่านั้น นอกจากจะพิจารณาคุณสมบัติของตนเองแล้วยังจะต้องคำนวณรายได้ต่อปีโดยคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี แต่มีค่าลดหย่อนภาษีอื่นๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษี ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2566 นี้ได้ อีกทั้งยังจะต้องดูอีกว่าช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้