คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนวันไหนและมีจริงไหม? ดูวันที่เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเสียสิทธิ์ 2566/2023

คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียน พร้อมรับเงินช่วยเหลือ 1,200 บาท 

มาแล้วกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการก่อนพร้อมใช้สิทธิ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ทางรัฐบาลเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ครั้งก่อน จำนวนสิทธิรวม 29 ล้านสิทธิ โดยจะมีการสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการต่างๆ ทั้งนวดสปา ทำผม ทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ หากใครที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งไปแล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์ในรอบถัดไป ก็จะต้องเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนด้วยเช่นกัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป สามารถกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ในแอปฯ เป๋าตังได้เลย และจะต้องเริ่มสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22.59 น. หากพ้นเวลาดังกลว่าไปแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ที่เหลือและอาจจะถูกพิจารณาเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง หากทำการยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถใช้สิทธิ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566  ที่สำคัญสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ก็คือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเฟสที่ 3 ก็ต้องทำการยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนที่ได้เปิดให้ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งอีกครั้งด้วยเช่นกัน ไม่งั้นอาจจะต้องเสียสิทธิ์รับเงินช่วยจ่าย 1,200 บาท

คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียน วันไหน ใครเข้าร่วมได้บ้าง 

สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2566 เปิดลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ 1 ล้านสิทธิ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์อย่าง เป๋าตัง หรือจะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  ทั้งนี้ สำหรับคนที่สับสนว่าคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนวันไหนและใช้สิทธิคนละครึ่งได้ เริ่มเมื่อไหร่ ขอย้ำอีกครั้งว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3 และทำการยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4 สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ และสำหรับคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนรายใหม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 และมาดูกันต่อว่า คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนใครสามารถทำได้บ้าง โดยคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.มีบัตรประจำตัวประชาชน

4.ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 

เตรียมเป๋าตังให้พร้อมสำหรับคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียน วันที่ 1 ก.พ. นี้

หลังจากที่ทางรัฐบาลได้กำหนดวันเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนวันไหนไปแล้ว ทางรัฐบาลย้ำเตือนอีกครั้งสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังและเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com รวมไปถึงวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งและคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมใช้สิทธิคนละครึ่ง ทั้งนี้ การยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันสำหรับใครที่ต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต่อ รวมไปถึง แอปฯ เป๋าตัง ที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับใช้สิทธิคนละครึ่ง เพราะสามารถทำได้ทั้งเช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 , ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งและสมัครเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ฉะนั้น การเตรียมแอปฯ เป๋าตังให้พร้อมอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียน วันที่ 1 ก.พ. นี้  ทั้งนี้ คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียน เริ่มวันไหน เปิดลงทะเบียนวันไหน วิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้เมื่อไหร่และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนรับจำนวนสิทธิกี่คน  ขอให้ประชาชนคนไทยติดต่อข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเอง ก่อนจะเริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 เดือน ก.พ. 2566 นี้