ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนดีอย่างไร ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยากลุ่มคนกลางคืนพร้อมระยะเวลาโครงการ

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน รับเงินงวดแรก กุมภาพันธ์ 2566

เกาะติดข่าวการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานกลางคืนโดยที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท กับสำนักงานประกันสังคม ที่สำคัญคือ สำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน อย่าลืมที่จะขอใบรับรองจากสมาคมคนตรีเพื่อรับเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ซึ่งจากมติเห็นชอบของ ครม. ที่อนุมัติโครงการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน ซึ่งใครได้บ้าง โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา คือ กิจการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นคลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกาศหรือมาตราการของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจการกลางคืนจะต้องปิด ไม่สามารถเปิดกิจการได้ตามเดิม โดยผู้ประกอบการกิจการกลางหรือผู้ประกอบอาชีพกลางคืนสามารถลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนด้วยกัน ให้กับผู้ประกันตน ม.40  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะสามารถลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนและได้สิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท  โดยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถลงทะเบียนเงินเยียวยาถึงวันไหน ตามข้อมูลก็คือสามารถลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5,000 พร้อม พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย และคาดการณ์ว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนได้ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และส่วนที่เหลือจะจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2566/2023 

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน สามารถตรวจสอบสถานะได้แล้ว 

สำหรับใครที่ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนไปแล้ว ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2566/2023 สามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาคนกลางคืนได้แล้ว ได้ที่ช่องทาง www.sso.go.th โดยให้เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืน ดังนี้ 

  • เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านให้ตรงกับรูปที่ปรากฏ
  • กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

เมือทำการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนแล้วใครที่ยังสถานะไม่เปลี่ยน ทางการแจ้งว่าให้รอการอัพเดตสถานะอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ โดยรอบถัดไปจะโอนเงินในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ หากลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนและสถานะเยียวยาคนกลางคืนเช็คสิทธิ์ผ่านแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ซึ่งจะทำการโอนเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือใครที่ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนไปแล้ว แต่มีข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคม ที่เบอร์ 1506 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

ย้ำ! ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน ให้รีบลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

ผู้ประกอบอาชีพกลางคืนคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน สามารถลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท ได้ที่ช่องทางของหน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือจะลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวกับก็สามารถได้รับสิทธิ์เยียวยาคนกลางคืนแล้ว หรือจะลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม ที่ www.sso.go.th ที่เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน ตามมาตรา 40 จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สำคัญก็คือ จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ หรือ ม.39 และจะต้องไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงานหรือผู้ประกันตนม.33 นั่นเอง ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการเยียวยากลุ่มคนกลางคืนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนครบตามกลุ่มเป้าหมายไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม 2566