ใบสลิปเงินเดือนมีข้อดีอย่างไร หากทําสลิปเงินเดือนให้พนักงานหรือสลิปเงินเดือนปริ้นเองจะใช้ได้หรือไม่?

ใบสลิปเงินเดือน สำคัญไฉนทำอะไรได้บ้าง มาดูคำตอบกัน 

ใบสลิปเงินเดือน หลายคนที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทอาจจะต้องเคยได้ใบสลิปเงินเดือนพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ HR ทำสลิปเงินเดือนให้พนักงานแบบกระดาษคาร์บอน หรือเป็นแบบสลิปเงินเดือนปริ้นเองมาจากระบบออนไลน์  ซึ่งสลิปเงินเดือนคือเอกสารแสดงข้อมูลรายได้ของเราว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ มาจากอะไรบ้างและมีรายการหักเท่าไหร่คงเหลือสุทธิที่โอนจ่ายมาในบัญชีธนาคารของเราเท่าใด  ซึ่งนอกจากประโยชน์ในการดูข้อมูลแล้วสลิปเงินเดือน ยังมีความสำคัญและประโยชน์อะไรบ้างในปี 2023 นี้ไปดูกันได้เลย 

ประโยชน์ของใบสลิปเงินเดือน เอามาใช้ทำอะไรได้บ้างไปดูกัน 

โดยในปี 2566 นี้หลายคนอาจจะข้องใจว่าเจ้ากระดาษใบสลิปเงินเดือนแผ่นเล็กๆ นี้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง  ทำไมเราต้องขอสลิปเงินเดือนทุกเดือนๆ กัน โดยเราขอสรุปประโยชน์ขอใบสลิปเงินเดือนไว้ดังนี้ 

 • ใบสลิปเงินเดือนเป็นหลักฐานการตรวจสอบข้อมูลรายได้ของเรา ที่นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง ว่าตรงตามที่ตกลงไว้หรือไม่ มีรายการพิเศษเช่น คอมมิชชั่น ค่าเดินทาง หรือรายการหักเงิน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ไหม
 • ใบสลิปเงินเดือนใช้ประกอบการรับรองเป็นข้อมูลการยื่นขอกู้สินเชื่อต่างๆ โดยหากเราไปยื่นกู้กับไฟแนนซ์ทางธนาคารจะขอดูสลิปเงินเดือน เพื่อดูรายได้ของเราว่าสามารถชำระเงินกู้ได้หรือไม่
 • ใบสลิปเงินเดือน ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการประกอบแบบฟอร์มด้านภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือประกันสังคมกับภาครัฐ เราสามารถดูข้อมูลรายการหักประกันสังคม รายการสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายการหักเงินค่าสวัสดิการต่างๆ ได้จากสลิปเงินเดือน 
 • เป็นเอกสารข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการทำงาน สำหรับใครที่เป็นพนักงานบริษัทมานานๆ ย่อมหวังความก้าวหน้าเราสามารถใช้ ใบสลิปเงินเดือน มาดูสลิปเงินเดือนว่าแต่ละปีเราขึ้นเงินเดือนไปแล้วเท่าไหร่ ได้โบนัสเท่าไหร่ เพื่อวางแผนอาชีพต่อไป 

ใบสลิปเงินเดือนประกอบด้วยอะไรบ้าง วิธีดูข้อมูลสลิปเงินเดือนดูอย่างไร

  โดยสำหรับองค์ประกอบและลักษณะขอใบสลิปเงินเดือน เผื่อใครที่เป็นพนักงานใหม่พึ่งได้สลิปเงินเดือนครั้งแรก หรือไปดูตัวอย่างสลิปเงินเดือนออนไลน์แล้วเกิดความสงสัยเราขออธิยายดังนี้

  • ข้อมูลระบุวันเดือนปีที่จ่ายเงินเดือน โดยใบสลิปเงินเดือนนั้นปกติจะออกเดือนละครั้ง หรือสองเดือนครั้งและจะระบุวันเดือนปี ที่จ่ายเงินเดือน
  • ข้อมูลรายการรายได้ โดยปกติใบสลิปเงินเดือนจะแบ่งเป็นสองฝั่งโดยประกอบไปด้วย ฝั่งที่เป็นข้อมูลายรับของพนักงานต่างๆ เช่น เงินเดือน , ค่าคอมมิชชั่น, ค่าเดินทาง , โบนัสเป็นต้น
  • ข้อมูลรายการหัก โดยฝั่งนี้ขอใบสลิปเงินเดือนจะเป็นรายการหักที่บริษัทหักไว้ จากเงินเดือนพนักงานเช่น หักค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,หักค่าประกันสังคม , หักค่าผ่อนบ้าน เป็นต้น และจะแสดงยอดคงเหลือสุทธิให้เราเห็นว่าหลังจากหักค่าต่างๆ แล้วเราได้เงินเดือนสุทธิเท่าไหร่
 • ข้อมูลทางด้านสวัสดิการและภาษี จะเป็นข้อมูลที่สลิปเงินเดือนแสดงว่าเราจ่ายภาษีไปเท่าไหร่แล้ว , หรือเรามีเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่าไหร่ในตอนนี้