ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 เปิดแล้วจริงไหม? ดูเงื่อนไขการสมัครล่าสุดที่นี่

อัพเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 มีอะไรบ้าง

หลังจากการประชุ่มของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้มีการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 ภายใต้วงเงิน 8,070.724 ล้านบาท โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 65 มีอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 ได้วงเงินเท่าไหร่ วันนี้จะมาไขข้อสงสัยกัน  โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566(2023) ถือเป็นการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย 2566 รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 หรือสรุปได้ว่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด คือ ได้วงเงินเพิ่มคนละ 200 บาท ในการซื้อสินค้า สำหรับใครกำลังรอว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 เงินเข้าวันไหน ซึ่งจากที่มีข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้บนโลกออนไลน์ ก็คือ เงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 ในวันที่ 1 ก.พ. 2566 วันที่สามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 65 นั่นเอง  ซึ่งจะใช้วงเงินกว่า 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จำนวนไม่เกิน 1.45 ล้านคน จากฐานข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 มาเร็วขึ้น รองรับค่าครองชีพพุ่งสูง 

เริ่มต้นปี 2566 มานี้ ถือได้ว่าค่าครองชีพในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ทางคณะรัฐมนตรีเร่งประชุมและมีความเห็นให้พิจารณาปรับช่วงเวลาเริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 ให้เร็วขึ้น เป็นวันที่ 1 ก.พ. 2566 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 21 ก.พ. 2566 ทั้งนี้ ทางรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรให้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการเพิ่มกำลังซื้อหรือเพิ่มเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 65 นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยเฉพาะร้านค้าที่รับสแกนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแลกเป็นเงินสดอีกด้วย  อีกทั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 ยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่นี้เพื่อคัดคนจนไม่จริงออก โดยทางกระทรวงการคลังจะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนออนไลน์  ซึ่งผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จะต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้ 

1.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2.พิจารณารายได้ครัวเรือน เฉลี่ยต่อคน ไม่เกินคนละ 2 แสนบาทต่อปี 

3.รายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี 

4.ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท

5.ถือครองบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

6.ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

7.ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่

ที่สำคัญก็คือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม และต้องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 จะมีการพิจารณาคุณสมบัติใหม่  ซึ่งหากมีงานทำและมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 65 ออกไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566  ใครมีอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ 

เงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 นี้  จะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อเป็นการคัดกรองคนจนไม่จริงออกนั่นเอง  โดยจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตามที่ได้ให้รายละเอียดและคุณสมบัติไปข้างต้น  ส่วนหากใครที่เงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566 ผ่านเกณฑ์อยู่แล้ว สามารถเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการโทร ที่เบอร์ 02-109-2345 หรือจะเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผ่านช่องทางอย่างตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังอนุญาตให้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 65 ได้แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน