สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
ขอสมัครทันที

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญคืออะไร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด คือคณะบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินกิจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสถาบันทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกและบุคคลากรรู้จักการออม และบริหารจัดการเงินให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญได้มีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น จะมีการรับฝากเงินจากสมาชิก และจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญอื่น ๆ เพื่อจัดหาทุน สมาชิกสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญได้ และหากมีกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้เงินก็สามารถเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญไปใช้ได้ 

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัดในแต่ละพื้นที่มีช่องทางติดต่อที่แตกต่างกัน หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญในจังหวัดไหน ก็ให้ติดต่อช่องทางติดต่อตามจังหวัดนั้น รวมถึงช่องทางติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูออนไลน์ทางเว็บไซต์ และทางแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็จะแตกต่างกันตามจังหวัดที่คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญเหมือนหรือต่างกับธนาคารอย่างไร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญถือเป็นสถาบันทางการเงินเช่นเดียวกับธนาคาร แต่มีความแตกต่างกัน คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้สมาชิกช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นการรวมตัวกันของคนที่ต้องการเงิน และคนที่มีเงินเหลือผ่านการซื้อหุ้นสหกรณ์ การฝากเงินสหกรณ์ แล้วนำมาปล่อยกู้ให้กับสมาชิก (กำไรมาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้) ต่างจากธนาคารที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาฝาก และกู้เงินได้ และมีการทำงานเป็นวงกว้างมากกว่า โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญมีการบริหารจัดการดังนี้ 

  • ขายหุ้นสหกรณ์ให้กับสมาชิก (ผลตอบแทนคือเงินปันผลที่จะจ่ายเป็นรายปี)
  • ให้สมาชิกฝากเงินสหกรณ์ มีทั้งฝากประจำ และฝากออมทรัพย์ (จ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย)
  • ให้สมาชิกกู้ เช่น กู้สามัญ (ต้องมีคนค้ำประกัน) กู้ฉุกเฉิน กู้พิเศษ (ให้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน) และกู้หุ้นสหกรณ์ (ขายหุ้นสหกรณ์ให้กับสมาชิก (ผลตอบแทนคือเงินปันผลที่จะจ่ายเป็นรายปี)
  • มีการประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญปีละครั้ง เพื่อรับรองงบ จ่ายเงินปันผล และเลือกตั้งสมาชิกใหม่ 

ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญดีไหม? 

หลายคนเลือกฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ เหตุผลก็เพราะการฝากเงินสหกรณ์ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร และได้รับการยกเว้นภาษี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 3% ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับการซื้อหุ้นในบางแห่งอีกด้วย แต่คนที่จะฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญได้จะต้องเป็นสมาชิกของหน่วยงาน หรือบุคลากรในองค์กรเท่านั้น 

แม้ว่าการฝากเงินสหกรณ์ให้อัตราดอกเบี้ยสูง แต่ก็มีข้อจำกัดในการฝาก – ถอน เพราะทั้งการฝากและถอนเงินจากสหกรณ์จะต้องผ่านตัวกลางเสมอ ทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร และการถอนเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญก็จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนด้วย

 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

ถึงแม้ว่าการฝากเงินสหกรณ์ให้อัตราดอกเบี้ยสูง แต่ไม่ใช่ทุกสหกรณ์จะน่าฝากเงินด้วย เพราะคุณภาพของแต่ละสหกรณ์จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกที่ทำการกู้เงิน หากมีการชำระหนี้ไม่ตรงเวลา จ่ายคืนไม่ครบ ก็ทำให้สหกรณ์นั้น ๆ ไม่น่าเชื่อถือ และเสี่ยงที่จะฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญด้วย 

สมาชิกบางคนเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และบางครั้งก็จ่ายไม่ตรงเวลา ส่งผลให้สภาพการเงินของสหกรณ์นั้น ๆ มีปัญหา ส่งผลให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญได้รับผลกระทบไปด้วย และสิ่งที่ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญก็คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝาก – ถอน เนื่องจากฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงทำให้มีความเสี่ยงและเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถถอนเงินได้ ผู้ฝากต้องฟ้องร้องเอาเอง จะเห็นได้ว่าระบบของสหกรณ์จะจำกัดอยู่ที่สมาชิกในวงแคบเท่านั้น และหากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี ก็จะเกิดปัญหาอย่างที่กล่าวไป 

เช็คเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ ผ่านแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูออนไลน์

ตอนนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญสามารถเช็คเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ และเงินเฉลี่ยคืนได้ที่แอปพลิเคชั่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญแต่ละสาขาจังหวัดของสหกรณ์นั้น ๆ เช่น หากคุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดสุรินทร์ ให้ทำการดาวน์โหลดแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของจังหวัดสุรินทร์ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOs และ Android หลังจากนั้นทำการลงทะเบียน กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน ตั้งรหัส เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเช็คเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญผ่านแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูออนไลน์ได้เลย นอกจากเช็คเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญผ่านแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้ว ยังสามารถเช็คเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ และดูตารางผ่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ทางเว็บไซต์ทางการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัดในจังหวัดที่คุณเป็นสมาชิกด้วย