ลิสซิ่ง

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
ขอสมัครทันที

รีวิว ลิสซิ่ง กับการให้บริการ และรายละเอียดต่าง ๆ 2022/2565

ลิสซิ่ง คืออะไร จะเหมือนกับสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสัญญาเช่าต่อหรือส่งคืนทรัพย์ให้แก่ผู้ให้เช่า โดยรายละเอียดของบริษัทลิสซิ่งจะให้บริการเช่าซื้อสินค้าในจำนวนมาก ๆ ซึ่งจะให้บริการกับลูกค้าเป็นบริษัทหรือหน่วยงานนิติบุคคล และโดยส่วนมากสินค้าที่ว่าจะเป็นจำพวก เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

สินเชื่อลิสซิ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบและลิสซิ่งกับไฟแนนซ์ต่างกันอย่างไร

ลิสซิ่ง สัญญาเช่าการเงินหรือไฟแนนซ์ลิสซิ่ง (Financial Lease) 

ไฟแนนซ์ลิสซิ่งหรือบริษัทลิสซิ่งที่ให้ทำสัญญา จะเป็นสัญญาที่ผู้เช่าจะต้องรับความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด โดยจะสรุปเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อได้ดังนี้

 1. ไฟแนนซ์ลิสซิ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ที่ผู้เช่ามีฐานะเป็นเสมือนเจ้าของสินทรัพย์
 2. ผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้ที่รับความเสี่ยง และผลประโยชน์ต่าง ๆ จากการเช่าซื้อ
 3. เมื่อสินเชื่อครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถจะเลือกซื้อสินทรัพย์นั้นหรือไม่ก็ได้ โดย ราคาที่จะซื้อก็จะต่ำกว่า
 4. กรณีที่ไม่เลือกซื้อสินทรัพย์นั้น ผู้เช่าจะต้องส่งคืนแก่ผู้ให้เช่า
 5. กรณีที่เป็นการเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ลิสซิ่งรถยนต์ รถยนต์จะเป็นของผู้เช่า เมื่อทำตามสัญญาเช่าซื้อครบตามเงื่อนไข
 6. ผู้เช่าจะต้องทำประกันความเสียหาย และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง 
 7. ผู้เช่าสินเชื่อไฟแนนซ์ลิสซิ่งจะไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าเองได้ 

สินเชื่อลิสซิ่ง สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) 

จะเป็นสัญญาที่ผู้เช่าไม่ต้องรับความเสี่ยงใด ๆ โดยผู้เช่าจะไม่ใช่เจ้าของสินทรัพย์ที่เช่านั้น โดยสามารถจะสรุปการทำสัญญาเช่าดำเนินงานแบบนี้ได้ดังนี้

 1. จะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น และผู้เช่าจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น 
 2. เมื่อสัญญาลิสซิ่งนี้สิ้นสุดลง ผู้เช่าอาจจะนำสินทรัพย์นั้นไปให้ผู้อื่นเช่าต่อได้อีกด้วย
 3. ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษา และหารซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น ๆ 
 4. ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาจากบริษัทลิสซิ่งก่อนกำหนดได้ หากเห็นว่าสินทรัพย์ที่เช่านั้นไม่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว

สินเชื่อลิสซิ่ง หรือสินเชื่อรถแลกเงินที่ไหนดี 2565

ปัจจุบันมีบริษัทลิสซิ่งมากมายที่ให้บริการลิสซิ่งรถยนต์ และโดยส่วนมากก็จะเป็นลิสซิ่งไม่เช็คเครดิตบูโรโดยจะเป็นการนำรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขของบริษัทลิสซิ่งไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งาน หรือรถยนต์ที่มีการผ่อนชำระครบแล้ว รวมไปถึงรถยนต์ที่มีการผ่อนชำระไปแล้วเกินกว่าครึ่ง ก็สามารถจะนำมาเข้าไฟแนนซ์ลิสซิ่งได้ โดยผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อจะต้องเป็นเจ้าของรถ และมีชื่อในเล่มทะเบียนรถ ไม่สามารถจะนำรถผู้อื่นมาใช้ในการสมัครขอสินเชื่อได้ และเป็นสินเชื่อที่ผู้สมัครสามารถจะขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้

บริษัทลิสซิ่ จะเป็นบริการที่มีการดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย และมีการควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งลิสซิ่งบางแห่งก็ดำเนินการโดยธนาคารเอง และบางแห่งก็เป็น Non-Bank ที่จะให้สมัครใช้บริการเช่าซื้อได้โดยที่ไม่เช็คประวัติหรือเป็นลิสซิ่งไม่เช็คเครดิตบูโร อีกทั้งยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะช่วยอำนวยผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้เช่าซื้อโดยเฉพาะ เช่นการคิดดอกเบี้ยที่ถูกมาก ๆ นั่นเอง