สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก

  • สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก

    สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก สินเชื่อเพื่อพี่น้อง

    ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

    0.35% ต่อเดือน

    สูงสุด 36 เดือน

รีวิว สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก กับช่องทางสมัคร และวงเงินที่อนุมัติ 2022/2565

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก จะเป็นวงเงินเริ่มต้นเลยสำหรับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ทุกคนเรียกว่าเป็นสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารออมสินที่จะให้เป็นวงเงินสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด ที่จะช่วยเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 จะเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนบอกว่าสมัครง่าย และเป็นสินเชื่อฉุกเฉิน ของธนาคารออมสินผ่านมาถึงปัจจุบันนี้จะเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด ที่จะให้วงเงินสินเชื่อที่ 10,000 บาทและ 50,000 บาท

ข้อดี-ข้อเสีย ของสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากทั้งเงื่อนไข และการสมัคร 2022/2565

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก คืออะไร

ก็ตามที่ได้เกริ่นไว้แต่แรกเลยว่าเป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดที่ จะไว้วงเงินสินเชื่ออยู่ด้วยกัน 2 วงเงินก็คือ วงเงิน 10,000 บาทและวงเงิน 50,000 บาท โดยผู้สมัครจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือกลุ่มที่เป็นพนักงานประจำหรือพนักงานบริษัท และอีกกลุ่มจะเป็นอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย โดยการขอสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากนี้จะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 

ข้อดีของสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก

สำหรับกลุ่มคนที่ได้ข้อมูลสินเชื่อธนาคารออมสินสำหรับสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มประชาชนที่ได้ผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะค้าขายลำบาก หรือพนักงานประจำก็โดนลดวันทำงาน ซึ่งการได้มี mymo สินเชื่อรากฐานสมัครผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร จะช่วยให้มีเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิต ทั้งค่าสินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ อีกทั้งยังได้อัตราดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อเดือนและยังได้รับการเว้นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ข้อเสียของสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก

สำหรับสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากจะมีวิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก mymo หลายขั้นตอน ทั้งการยื่นขอสิทธิ์ในการสมัคร นัดเข้าส่งเอกสาร กรอกใบสมัคร ซึ่งจะต้องมีการเดินทางไปทำเรื่องที่ธนาคารออมสินสาขาที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เอาไว้ และในวันที่กรอกใบสมัครก็จะต้องทำการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และเปิดใช้งานแอพ MyMo โดยการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 10,000 บาทนี้ก็ไม่ยังรู้ผลการพิจารณาได้ภายในวันนั้น แต่จะต้องรอผลการอนุมัติโดยรวม 15-30 วันทำการ ซึ่งก็ต้องบอกว่าในการทำเรื่องเอกสารนั้นจะวุ่นวายมาก ๆ

เป็นที่รู้กันว่าแอพ mymo สินเชื่อรากฐานสมัครไม่ขึ้น ให้กดสมัครแน่นอน เพราะจะต้องไปสมัครขอสินเชื่อด้วยตัวเองที่สาขา แต่ก็จะมีการแจ้งผลการอนุมัติวงเงินสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากได้ทางแอพ MyMo และจะมีเงินเข้าให้ทันที 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ