สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาสใช้เอกสารอะไรบ้าง

    ไม่กำหนด

    3.75% ต่อปี

    ไม่กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 2566 เงื่อนไขเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ข่าวสารถึงผู้ที่รับราชการภายในจังหวัดนราธิวาสเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส ที่จะมอบสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้กับผู้ที่รับราชการและฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้เงินกู้ช่วยเหลือเอื้ออำนวยความสะดวกผู้รับราชการนำไปใช้ดำรงชีพเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยเราจะมาแนะนำ เงื่อนไขต่างๆและประโยชน์ของการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้ได้ทราบตามรายละเอียดดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส มีประโยชน์อย่างไรกับข้าราชการครูบ้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส กับ เงินกู้เพื่อการดำรงชีพของสหกรณ์ครูนราธิวาส

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะมอบเงินปันผลหุ้นให้กับผู้รับผลประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ฝากเงินหรือถือหุ้นสหกรณ์ให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 5 แห่งค่าหุ้น แต่สำหรับสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่ค้างชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจะถูกอายัดเงินปันผลหุ้นสหกรณ์ ไม่มีสิทธิ์กู้ จะยกเว้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส ที่ทำการผ่อนผันการชำระเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำหรับสมาชิกที่ต้องการเงินกู้เพื่อการดำรงชีพจะต้องใช้เอกสารประกอบการกู้ นั่นคือสำเนาบัตรประชาชนจำนวนหนึ่งฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนราธิวาส

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส กับ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูถอนได้ไหม

ข้อสงสัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือคำถามที่พบบ่อยนั่นคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูถอนได้ไหม ตามปกติแล้วหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะไม่สามารถถอนออกมาได้ขณะที่ผู้ต้องการถอนยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยู่ นั่นจึงหมายความว่าหากผู้ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส ต้องการจะถอนเงินออกมาเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆหรือนำหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูออกมาใช้จ่าย ผู้ที่ต้องการถอนหุ้นสหกรณ์จะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส กับ ผู้รับผลประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หากผู้ถือหุ้นสหกรณ์ได้เสียชีวิตหรือถึงแก่กรรมลง ผู้ที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูของผู้ถือหุ้น จะต้องดำเนินการตามรายละเอียดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาสด้านล่างนี้ เพื่อรับเงินค่าหุ้นและเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ผู้ถือหุ้นได้ฝากไว้ โดยจะต้องเตรียมหลักฐานของผู้ถึงแก่กรรมโดยใช้ ใบมรณบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรราชการตัวจริง โดยญาติของผู้ถือหุ้นที่ถึงแก่กรรมจะได้รับสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นั่นคือ เงินสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ถึงแก่กรรม

สรุปได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส 2023 จะทำหน้าที่เหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วไป นั่นคือมีหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส เพื่อนำเงินมาปล่อยกู้ให้กับสมาชิกได้มีเงินเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆหรือใช้จ่ายภายในชีวิตประจำวัน และยังสามารถได้รับเงินปันผลหุ้นสหกรณ์ทุกสิ้นปี นอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยที่มีอัตราสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไปอีกด้วย สำหรับข้อสงสัยอื่น ๆ สามารถติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาสได้ ตามเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8.30 ถึง 16.30


แหล่งเงินด่วนต่างๆ