สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกรู้ผลไวใน 30 นาที

    ไม่กำหนด

    ไม่กำหนด

    ไม่กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก กับ ข่าวสารระบบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพิษณุโลก

แจ้งข่าวหลักเกณฑ์การสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยครูพิษณุโลก ให้กับผู้รับราชการในจังหวัดพิษณุโลกที่ต้องการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกให้ได้ทราบถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้กับผู้ต้องการกู้เงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆโดยเราจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม กับวัตถุประสงค์การให้บริการ 2023/2566

หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉินสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

การกู้เงินฉุกเฉินสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามจะได้รับเงินภายใน 60 นาที โดยมีเงื่อนไขว่า สมาชิกผู้กู้จะต้องสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมาแล้วมากกว่าสามเดือนขึ้นไป โดยจะต้องใช้หลักฐานการกู้โดยใช้สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดสามารถกู้ได้สองเท่าของจำนวนเงินเดือน แต่ถ้าหากผู้กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจำนวนหุ้นไม่ถึงสองเท่าของเงินเดือนจะให้สิทธิ์กู้ได้ =ค่าหุ้นที่มีอยู่และผู้กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำเป็นจะต้องส่งชำระคืนเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยก่อนสิ้นสุดสัญญา โดยที่การกู้เงินฉุกเฉินครั้งต่อไปผู้กู้จะต้องส่งชำระคืนมาแล้วอย่างน้อยมากกว่าหนึ่งงวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามประกาศอัตราดอกเบี้ยการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หลังจากวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและปรับปรุงของสร้างหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ครูพิษณุโลก ได้มีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดเงินฝากประเภทออมทรัพย์โรงเรียนจะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี สามารถฝากถอนได้ทุกวัน โดยมีเงินฝากขั้นต่ำ 100 บาท และประเภทออมทรัพย์พิเศษหนึ่ง จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยจะสามารถถอนได้เพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากมีการถอนครั้งที่สองในเดือนเดียวกันจะมีการคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.5 ของยอดที่ถอน มีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และประเภทออมทรัพย์พิเศษสอง จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ออมทรัพย์พิเศษสามร้อยละ 3.00 ต่อปีเงินฝากขั้นต่ำ 200,000 บาทและ 300,000 บาทตามลำดับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก กับ วิธีคิดเงินปันผลสหกรณ์ของสหกรณ์ครูพิษณุโลก

เงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกอยู่ที่ 5.05 เฉลี่ยคืน 7.20 มีวิธีคิดเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยสะสมตามใบเสร็จโดยการคูณด้วยเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยคืน โดยสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัดสามารถตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์และตารางเงินปันผลสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพิษณุโลกได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  https://www.phsc.net/

สรุปสุดท้ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัดนั้น ได้มีบริการตารางคิดเงินปันผลหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำปี 2566 สำหรับผู้ที่ถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ไม่ต้องการคิดเงินปันผลหุ้นด้วยตนเอง ซึ่งค่อนข้างละเอียดและเข้าใจง่าย ผู้ที่ต้องการคิดเงินปันผลหุ้น สามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด https://www.phsc.net/ หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆที่ช่องทางติดต่อโทรศัพท์ 088-2788494


แหล่งเงินด่วนต่างๆ