สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีปี 2022

    ไม่กำหนด

    ไม่กำหนด

    ไม่กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี กับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ครูราชบุรี

แจ้งระเบียบของระบบสมาชิกสหกรออมทรัพย์ครูราชบุรีให้กับผู้รับราชการในจังหวัดราชบุรีและต้องการเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีได้ทราบถึงข้อระเบียบและหลักเกณฑ์ในปี 2566 หลังจากวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัดตามมติประชุมของคณะกรรมการ โดยเราจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้รับราชการในจังหวัดราชบุรีได้ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี กับระบบสมาชิกสหกรณ์ที่ควรรู้ 2023/2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี กับ เงินกู้โครงการพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

กำหนดการระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นั่นหมายความว่าให้สมาชิกสหกรณ์ครูราชบุรีสามารถยื่นคำขอกู้สหกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามระยะเวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด โดยให้ยึดตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยประจำปี 2566

ระเบียบการให้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีและดอกเบี้ยประจำปี 2566 

สำหรับสหกรณ์ครูราชบุรีตามมติประชุมของคณะกรรมการ จะขยายวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด โดยการให้เงินกู้รวมกันทุกบัญชีจะต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามระเบียบเดิมคือไม่เกิน 5 ล้านบาท และตามจำนวนเงินกู้สามัญที่จะมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ผู้กู้จะต้องไม่เกิน 450,000 บาท ตามระเบียบเดิมคือไม่เกิน 400,000 บาท และเพิ่มสิทธิการค้ำประกัน ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นเอกชนนั้น จะต้องมีอายุการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยจะมีสิทธิ์ให้ค้ำประกันได้ไม่เกินจำนวนสามสัญญาโดยกำหนดสัญญาละ 150,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี กับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการคิดเงินปันผลหุ้น หรือคำนวณสหกรณ์ ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ครูราชบุรีกำหนด ให้อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ทุกประเภทอยู่ที่ 4.9% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 1.5% ต่อปี สมาชิกสมทบอยู่ที่ 1.2%ต่อปี เงินฝากประจำอยู่ที่ 2.5% ต่อปี สมาชิกสมทบ อยู่ที่ 2.2% ต่อปี และเงินฝากจากสหกรณ์อื่นๆอยู่ที่ 1.5% ต่อปีทั้งนี้สมาชิกที่ต้องการคิดเงินปันผลหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู คำนวณสหกรณ์ หรือต้องการทราบตารางผ่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สามารถเข้าไปคํานวณสหกรณ์ยอดผ่อนชำระสินเชื่อคืนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์สหกรณ์ออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด https://rtsccoop.com/

สรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 2023 ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในจังหวัดราชบุรีมาเรียบร้อยประจำปี 2566 และมีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งก็จะรวมไปถึงครอบครัวของสมาชิกด้วยเช่นกัน สำหรับแอพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ที่ต้องการตรวจสอบยอดเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดราชบุรีนั้น ยังไม่มีให้บริการ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดราชบุรี 032-737211


แหล่งเงินด่วนต่างๆ