สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

 • สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

  สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนดีอย่างไร

  ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ

  0.7% ต่อเดือน

  สูงสุด 72 เดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ดีไหมสำหรับพนักงานประจำ

สำหรับสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน หรือสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน 2566ล่าสุดซึ่งหมายถึงคนทั่วไปที่เป็นพนักงานประจำจะสามารถสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน หรือเป็นมนุษย์เงินเดือนที่จริง ๆ แล้วก็จะสามารถขอสินเชื่อกับหลาย ๆ ธนาคารได้ โดยคุณสมบัติของการขอสินเชื่อหรือยื่นกู้ธนาคารออมสิน ก็จะเหมือนกับธนาคารทั่วไป อีกทั้งยังจะมีในส่วนของการมีประวัติเครดิตบูโรเพื่อที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ โดยข้อมูลสินเชื่อธนาคารออมสินบางรายการก็อาจจะไม่มีการเช็คประวัติ แต่ก็เป็นสินเชื่อสำหรับการช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล

รีวิว ข้อดีต่าง ๆ กับสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน 2566/2023

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน กับโครงการสินเชื่อมนุษย์เงินเดือนสุขใจ pantip

สำหรับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจจะเป็นสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำ ซึ่งคงไม่ต้องบอกเลยว่าใครขอได้บ้าง กับสินเชื่อออมสินออนไลน์ซึ่งเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ที่จะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ โดย

 • สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 60 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 96 เดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน กับคุณสมบัติในการสมัคร

สำหรับสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจติดบูโรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของพนักงานประจำ โดยการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ซึ่งเป็น โครงการสินเชื่อมนุษย์เงินเดือนสุขใจ pantip ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งอาจจะได้วงเงินไม่สูงมากนัก แต่ก็สามารถจะนำวงเงินนี้ไปใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือนำไปใช้จ่ายจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19 ได้สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจแบบคงที่รายเดือน และสำหรับธนาคารออมสินก็เป็นหนึ่งธนาคารที่จะให้วงเงินตามรายได้ประจำ

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน เหมาะกับใคร

 1. จะต้องเป็นพนักงานประจำ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ผ่านการทดลองงานแล้ว 
 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้ง 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่รวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกินอายุ 60 ปี
 3. จะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนจึงจะขอสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน
 4. การสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่สาขาที่ทำการขอยื่นกู้ธนาคารออมสิน
 5. หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือน
 6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ดังนั้น สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน จะเป็นวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสินที่จะช่วยให้พนักงานประจำได้มีวงเงินสำรองไว้ใช้ในการใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันอีกทั้งก็มีข้อมูลสินเชื่อต่าง ๆ ที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนโดย


แหล่งเงินด่วนต่างๆ