สินเชื่อออมสินอิ่มใจ

 • สินเชื่อออมสินอิ่มใจ

  สินเชื่อออมสินอิ่มใจให้วงเงินสูงสุดเท่าไร

  ไม่กำหนด

  3.99% ต่อปี

  สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อออมสินอิ่มใจ ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหาร

สินเชื่อออมสินอิ่มใจ คืออะไร จะเป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ที่จะเป็นวงเงินหมุนเวียนที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มอาชีพพ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหารขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสินที่จะใช้เอกสารที่แตกต่างจาก เอกสารประกอบการสมัครของกิจการร้านค้าที่มีการจดทะเบียนบริษัท โดยจะมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติการสมัครสำหรับกลุ่มร้านค้าประเภทไหนบ้างตามไปหาคำตอบด้วยกันเลย

สินเชื่อออมสินอิ่มใจ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า และสมัครออนไลน์ได้ไหม 2023/2566

สินเชื่อออมสินอิ่มใจ กับการเช็คสิทธิ์สินเชื่ออิ่มใจออมสิน

สำหรับสินเชื่ออิ่มใจออมสินตามที่เกริ่นไว้แต่แรกว่าจะเป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องหรือใช้หมุนเวียนในกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ หรือเรียกได้ว่าสินเชื่อออมสินอิ่มใจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยจะเป็นการลงทะเบียนออมสินอิ่มใจที่จะให้กับกลุ่มร้านค้าเล็ก ๆ ที่กำลังเดือดร้อนจริง ๆ ซึ่งการเช็คคุณสมบัติไม่ยาก เพราะกลุ่มอาชีพอิสระมีอยู่มากมายจริง ๆ ตามตลาดนัด ตึกแถวให้เช่าเปิดร้านอาหาร หรือร้านอาหารในห้าง เป็นต้น

สินเชื่อออมสินอิ่มใจ กับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สำหรับสินเชื่อออมสินอิ่มใจ จะเป็นสินเชื่อที่มีวิธีลงทะเบียนกับเงื่อนไขไม่ยากนัก ด้วยวงเงินสินเชื่อที่จะได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท และเป็นสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสินที่ไม่ต้องใช้หลักประกันในการสมัคร อีกทั้งผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน จะต้องใช้งานแอพ MyMo ซึ่งจะสามารถใช้สมัครขอสินเชื่อออนไลน์และยังใช้เช็คยอดสินเชื่อออมสิน โดยธนาคารออมสินคำนวณสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพียง 3.99% ต่อปี อีกทั้งยังมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 5 ปี

สินเชื่อออมสินอิ่มใจ กับการเช็คคุณสมบัติการสมัคร

ผู้ที่สมัครสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสินจะต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และจะต้องเป็นร้านที่เปิดอย่างถาวร มีแหล่งและสถานที่ตั้งชัดเจน เช่น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck หรือร้านอาหารในห้าง อาคารพาณิชย์ 

 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้น
 2. การสมัครสินเชื่อออมสินอิ่มใจ จะต้องมีไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ
 3. และจะต้องมีการยืนยันว่าจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน
 4. ผู้สมัครจะต้องมีที่พักอาศัยที่ชัดเจน หรือมีถิ่นฐานที่แน่นอน
 5. ลงทะเบียนออมสินอิ่มใจจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินและมีการใช้งานแอพ MyMo

จะเห็นว่าธนาคารออมสิน จะมีสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า เพื่อที่จะใช้ในการประกอบอาชีพค้าขาย โดยสินเชื่อออมสินอิ่มใจจะให้วงเงินที่เพียงพอกับการใช้หมุนเวียนในกิจการได้ ซึ่งจะเหมาะกับร้านอาหารเล็ก ๆ จะเป็นร้านที่มีที่ตั้งแน่นอน ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้และธนาคารออมสินคำนวณสินเชื่อกับอัตราดอกเบี้ยตามสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเรียกง่าดอกเบี้ยจะถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแน่นอน


แหล่งเงินด่วนต่างๆ