เอเซียเสริมกิจ

 • เอเซียเสริมกิจ

  วิธีการเช็คค่างวดสำหรับเอเซียเสริมกิจ

  ไม่กำหนด

  25% ต่อปี

  ไม่กำหนด

บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ 2023/2566

เอเซียเสริมกิจ หรือบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง โดยในปัจจุบันได้มีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถทุกประเภท รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคล อีกทั้งยังมีบริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และการจดทะเบียนหรือต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ นอกจากนี้ก็ยังมีบริการด้านการประกันภัยรถ อีกด้วย โดยบริษัทมีบริการทั้งหมด 3 สาขาด้วยกัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพิษณุโลก

เอเซียเสริมกิจมีบริการสินเชื่อหลัก 4 ประเภท 2023/2566

เอเซียเสริมกิจ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

บริษัทเอเซียเสริมกิจ ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ให้กับกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นรถยนต์มือหนึ่ง รวมไปถึงรถยนต์ที่มีการใช้งานแล้ว โดยจะให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึงยังให้บริการกับผู้สมัครในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง ยังเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจการเช่าซื้อไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ซึ่งจะให้บริการสินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยถูก และมีบริการออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย

เอเซียเสริมกิจให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง 

สำหรับสินเชื่อลีสซิ่งที่มีการให้บริการโดยบริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทรายย่อยที่จะเน้นในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดย่อม ไปจนถึงกขนาดกลาง โดยจะให้บริการทั้งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ ชิ้นส่วนยานยนต์รวมไปถึงอุตสหกรรมด้านการบริการ โดยเอเซียเสริมกิจจะเน้นเฉพาะสินเชื่อเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานได้นาน ประเภทรถยนต์มือหนึ่ง และรถยนต์ที่มีการใช้งานแล้ว เช่น รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก หรือรถที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

เอเซียเสริมกิจธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง ยังมีบริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อระยะสั้นไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อประกอบธุรกิจที่มีการเติบโตดี มีผลประกอบการดีและมั่นคง ซึ่งจะทำให้มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนดและไม่มีการค้างชำระ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของเอเซียเสริมกิจ จะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่าง ๆ โดยการให้บริการของสินเชื่อแฟคตอริ่ง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 

 1. สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศ(Domestic Factoring) 
 2. สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (International Factoring) 

เอเซียเสริมกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และยังมีในส่วนของ สินเชื่อบุคคลที่ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าชั้นดีของบริษัท ที่ต้องการใช้วงเงินสินเชื่อ โดยจะได้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสั้น ๆ โดยจะต้องมีหลักประกันเป็นรถยนต์และมีการทำสัญญาเช่าซื้ออย่างถูกต้อง

สรุปได้ว่า บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง มีผลิตภัณฑ์หลากหลายซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนโดยการให้ลูกค้าขอสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้เช่าซื้อ หรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งมีบริการให้ลงทะเบียนออนไลน์ กับสินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยถูก อีกทั้งยังมีโปรแกรมการพักชำระหนี้ในช่วงวิกฤติต่าง ๆ 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ