สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ให้ดอกเบี้ยต่อปีคุ้มค่า

    ไม่กำหนด

    ไม่กำหนด

    ไม่กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ กับ ระเบียบและข้อบังคับของจังหวัดสุรินทร์

หากพูดถึงประเภทสหกรณ์ ก็จะมีหลายสหกรณ์แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ โดยว่ากันไปตามหลักการสหกรณ์ที่เป็นองค์การด้วยความสมัครใจ และจะต้องดำเนินการบริการด้วยหลักของประชาธิปไตย ประเภทสหกรณ์นั้นมีมากถึง 7 ประเภท ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสุรินทร์ ให้กับผู้ที่รับราชการอยู่ภายในจังหวัดสุรินทร์ ที่จะช่วยส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ หรือช่วยเหลือทางด้านการเงิน ไม่ให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินนอกระบบ 

หลักการสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้น ด้วยความที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นประเภทสหกรณ์ที่ผู้สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และต้องมีความรับผิดชอบในฐานะของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องมีความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมสหกรณ์ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเพื่อนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์กับวัตถุประสงค์และหลักการสหกรณ์สำหรับครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

การจัดตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์นั้น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 โดยมีหลักการสหรกรณ์ขึ้นมาเหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วไป เพื่อช่วยเหลือและเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์และมีสวัสดิกาช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกสหกรณ์อีกมากมาย ให้เงินกู้สหกรณ์แก่สมาชิกและเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตามระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งมีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สุรินทร์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์การให้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ตามระเบียบล่าสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์ จะมอบเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่จะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ การนำเงินไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และเพื่อโครงการรวมหนี้เงินกู้สามัญ โดยมีการแยกเป็นประเภทสหกรณ์ ซึ่งจะมีการพิจารณาจำนวนวงเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ที่ทำการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเช็คเงินกู้ของแต่ละประเภทสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ได้บนเว็บไซต์ https://www.coopsurin.com/

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ กับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สุรินทร์

ตามข้อบังคับได้ประกาศแล้วว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์สุรินทร์ ได้มีการอนุมัติล่าสุดแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 โดยแยกประเภทว่า เงินฝากออมทรัพย์ อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต อัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเป็นลดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สุรินทร์จากเดิม 4.00 ต่อปี

สรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์มีระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจน แสดงถึงความโปร่งใสให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ภายในจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์ ทางสหกรณ์ได้มีบริการ Line official ไว้ให้สมาชิกได้เข้าไปสอบถามติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลที่สงสัยเพิ่มเติมได้ โดยสมาชิกสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์


แหล่งเงินด่วนต่างๆ